www.rrmo.no

 

Råd & Regnskap

Morten Overland

 

 

 

Kontaktinfo

 

Email:      morten@rrmo.no

 

Mob.tlf:    99 28 22 73

 

Adresse:

    Solstad Terrasse 27

    1395 Hvalstad

 

 

 

 

 

 

Økonomisk rådgivning og regnskapsføring

 

 

 

  • ekstern regnskapsfører (autorisert regnskapsførerforetak)
  • innleid kapasitet (økonomisjef, regnskapssjef e.l.)
  • rådgivning i økonomiprosesser, eksempelvis
    • dokumentasjon/endring av arbeidsprosesser/rutiner
    • intern kontroll (kartlegging/vurdering/endring)
    • intern og ekstern rapportering

 

 

 

 

 

Org nr

 

 

 

997 334 396 MVA